Ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία μπορούν να συμβαδίσουν

Νέα

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, έχοντας θέσει συγκεκριμένους στόχους, για την υλοποίηση των οποίων υλοποιούνται δράσεις σε συνεργασία με όλα τα κράτη- μέλη και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες αλληλοενισχύονται. Στην Ελλάδα έχει συζητηθεί πολύ η ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα ανοίξει το δρόμο για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη συμβαδίζοντας με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας. Μεγάλα στοιχήματα για την χώρα μας αποτελούν οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και η παραγωγή κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών που θα αποτελέσουν το όχημα για την μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον – καθώς αποτελούν την πρώτη ύλη για την κατασκευή βιώσιμων βιομηχανικών προϊόντων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των καθημερινών μας δραστηριοτήτων, όπως είναι ο τεχνολογικός και ιατρικός εξοπλισμός.

Ένα σημαντικό τμήμα του ορυκτού πλούτου της χώρας έχει αναλάβει να αξιοποιήσει η Ελληνικός Χρυσός, η οποία λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική και πρόσφατα υπέγραψε αναβαθμισμένη επενδυτική συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση που αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στην εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας.

Με τη νέα αυτή συμφωνία η εταιρεία στηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας αξιοποιώντας τον ορυκτό πλούτο με υπευθυνότητα και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία, μέσω επιπλέον επενδύσεων για την πλήρη ανάπτυξη των μεταλλείων και την αύξηση της παραγωγής κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών, όπως ο χρυσός, ο χαλκός, ο άργυρος, ο μόλυβδος και ο ψευδάργυρος. Επιπλέον, έχοντας εξαγωγικό προσανατολισμό προβλέπεται η αξία των εξαγωγών της, σε βάθος 25ετίας, να ανέλθει στα €11,3 δισ., συμβάλλοντας στην μείωση του ελλείμματος στο εθνικό ισοζύγιο πληρωμών.

Εκτός όμως από τις οικονομικές διαστάσεις της νέας σύμβασης, ιδιαίτερη σημασία έχει η βασική προτεραιότητα που την διέπει, που δεν είναι άλλη από την προστασία και διαρκή αποκατάσταση του περιβάλλοντος, με μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, το νέο επενδυτικό σχέδιο προβλέπει:

 • μείωση 40% στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου στις Σκουριές, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της Ξηρής Απόθεσης για την ασφαλή αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων. Ο μειωμένος όγκος που αυτά θα καταλαμβάνουν κατόπιν της αφύγρανσης και συμπίεσής τους που προβλέπει η συγκεκριμένη μέθοδος, μειώνει δραστικά την επιφάνεια κατάληψης από 2 χώρους που είχαν αρχικά προβλεφθεί σε 1.
 • αναβάθμιση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα με πρόσθετη χωρητικότητα άνω των 3 εκ. κ.μ. σε έναν ενιαίο, προστατευμένο χώρο ασφαλούς απόθεσης των  μεταλλευτικών καταλοίπων
 • ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, με την κατασκευή νέας μονάδας κατεργασίας νερού, αξίας 130+εκ,
 • Αντιπλημμυρική οχύρωσης όλων των εγκαταστάσεων της
 • Διαχείριση Αέρα-Θορύβου-Σκόνης μέσω εξειδικευμένων συστημάτων
 • συνεχή παρακολούθηση 24/7 όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων εντός και γύρω από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις με το βραβευμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 400+ σημείων.

Τέλος, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι στο πλαίσιο της νέας επενδυτικής συμφωνίας, η Ελληνικός Χρυσός αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και δέσμευση να συνεχίσει να υποστηρίζει την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής με την υλοποίηση εμβληματικών επενδύσεων ύψους €70 εκατ., για έργα κοινωνικής μέριμνας και ανάπτυξης, σε συνεχή διαβούλευση και συνεργασία με τις κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη.

203 thoughts on “Ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία μπορούν να συμβαδίσουν

 1. Pingback: Arie Baisch
 2. Pingback: Beverly Bultron
 3. Pingback: MILF Porn
 4. Pingback: Lila Lovely
 5. Pingback: foot salve
 6. Pingback: valentine pillow
 7. Pingback: organic bee sting
 8. Pingback: valentine gift
 9. Pingback: Click Here
 10. Pingback: Click Here
 11. Pingback: Click Here
 12. Pingback: Click Here
 13. Pingback: Click Here
 14. Pingback: Click Here
 15. Pingback: Click Here
 16. Pingback: Click Here
 17. Pingback: Click Here
 18. Pingback: Click Here
 19. Pingback: Click Here
 20. Pingback: Click Here
 21. Pingback: Click Here
 22. Pingback: Click Here
 23. Pingback: Click Here
 24. Pingback: Click Here
 25. Pingback: Click Here
 26. Pingback: Click Here
 27. Pingback: spaceros
 28. Pingback: moveit studio
 29. Pingback: no code robotics
 30. Pingback: Click Here
 31. Pingback: Click Here
 32. Pingback: Click Here
 33. Pingback: Click Here
 34. Pingback: Click Here
 35. Pingback: Click Here
 36. Pingback: Click Here
 37. Pingback: Click Here
 38. Pingback: Click Here
 39. Pingback: Click Here
 40. Pingback: Click Here
 41. Pingback: Click Here
 42. Pingback: Click Here
 43. Pingback: Click Here
 44. Pingback: Click Here
 45. Pingback: Click Here
 46. Pingback: Click Here
 47. Pingback: Click Here
 48. Pingback: Click Here
 49. Pingback: Click Here
 50. Pingback: Click Here
 51. Pingback: Click Here
 52. Pingback: Click Here
 53. Pingback: More About Them
 54. Pingback: Click Here
 55. Pingback: Click Here
 56. Pingback: Click Here
 57. Pingback: Click Here
 58. Pingback: Click Here
 59. Pingback: Click Here
 60. Pingback: Click Here
 61. Pingback: Click Here
 62. Pingback: Click Here
 63. Pingback: Click Here
 64. Pingback: Click Here
 65. Pingback: Click Here
 66. Pingback: Click Here
 67. Pingback: earning apps
 68. Pingback: Click Here
 69. Pingback: Click Here
 70. Pingback: Click Here
 71. Pingback: Click Here
 72. Pingback: Click Here
 73. Pingback: Click Here
 74. Pingback: Click Here
 75. Pingback: Click Here
 76. Pingback: domains
 77. Pingback: business blogs
 78. Pingback: Google reviews
 79. Pingback: Aussie Porn Stars
 80. Pingback: 2023 Books
 81. Pingback: find a grave
 82. Pingback: find people
 83. Pingback: IRA Empire
 84. Pingback: Chirurgie Tunisie
 85. Pingback: Student life
 86. Pingback: Career services
 87. Pingback: Political Science
 88. Pingback: Economics
 89. Pingback: التحصينات
 90. Pingback: Pharmacognos
 91. Pingback: Endodontics
 92. Pingback: Grading Policy
 93. Pingback: FCIT Programs
 94. Pingback: Pharmacognos
 95. Pingback: Course Load
 96. Pingback: Local
 97. Pingback: Academic Year
 98. Pingback: Prof. Ebada Sarhan
 99. Pingback: future university
 100. Pingback: distance education
 101. Pingback: pannello led
 102. Pingback: tirage vertical

Comments are closed.