Η Ελληνικός Χρυσός υπογράφει Νέα Επενδυτική Συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας

Νέα

Η Ελληνικός Χρυσός (100% θυγατρική της Eldorado Gold) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας με την Ελληνική Κυβέρνηση, με την οποία δρομολογείται η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η νέα Επενδυτική Συμφωνία τροποποιεί την από 17ετίας σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο βελτιώνοντάς την μέσα από ένα σύγχρονο νομικό και επενδυτικό πλαίσιο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, το οποίο προβλέπει αυξημένες επενδύσεις κεφαλαίων ύψους $1,9 δισ. για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι, στη ΒΑ Χαλκιδική.

Πρόκειται για μια πολλαπλώς επωφελή συμφωνία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: για το Ελληνικό Δημόσιο, συνεπάγεται σημαντικά αυξημένα έσοδα από φόρους και μεταλλευτικά τέλη, σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών με συνακόλουθη εισροή συναλλάγματος και ενδυνάμωση του εγχώριου μεταλλευτικού κλάδου· για τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, θα δημιουργήσει σημαντικά περισσότερες θέσεις εργασίας,  προωθώντας παράλληλα εμβληματικές επενδύσεις και κοινωνική στήριξη· για το περιβάλλον, διασφαλίζει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω της εφαρμογής των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT) που εφαρμόζονται από τον μεταλλευτικό κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η Συμφωνία διασφαλίζει πλέον την απαραίτητη νομική και οικονομική σταθερότητα που προϋποθέτει μια επένδυση αυτού του βεληνεκούς, με τη θέσπιση ενός σταθερού και διαφανούς πλαισίου για την πορεία της αδειοδότησης των έργων, όμοιο με αυτό που ισχύει σε αντίστοιχες συμφωνίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI) στην Ελλάδα.

Η νέα Επενδυτική Συμφωνία συνοδεύεται από ένα αναβαθμισμένο, σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει: 

 • Ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου των Σκουριών και μετάβασή του σε φάση παραγωγής.
 • Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας στους 650.000 τόνους ετησίως, από 400.000 τόνους σήμερα.
 • Αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Στρατωνίου, που θα επιτρέψει τις εξαγωγές των παραγομένων προϊόντων σε χύδην μορφή.
 • Περαιτέρω επενδύσεις στην γεωλογική έρευνα στην περιοχή του μεταλλείου Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου.
 • Δέσμευση για διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων μεταλλουργικής κατεργασίας του συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας, που θα εξασφαλίζουν περιβαλλοντική, λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα.

Η Επενδυτική Συμφωνία με την υπογραφή της θα υποβληθεί προς κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσα στο προσεχές διάστημα και θα τεθεί επίσημα σε ισχύ με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

«Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, που σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας και για την Eldorado Gold στην Ελλάδα», δήλωσε ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εldorado Gold. «Αυτή η συμφωνία αντικατοπτρίζει την πραγματική επιθυμία και των δύο πλευρών να διαμορφώσουν ένα επιχειρησιακό πλαίσιο που να μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες των Μεταλλείων Κασσάνδρας προς όφελος όλων: κράτους, τοπικών κοινωνιών, εργαζομένων και επενδυτών. Τόσο η Ολυμπιάδα όσο και οι Σκουριές έχουν την προοπτική να αποτελέσουν μεταλλεία παγκόσμιας κλάσης που, μαζί με τα υπόλοιπα έργα της Eldorado ανά τον κόσμο, θα αναδειχθούν σε καταλύτες μετασχηματισμού για την εταιρεία.»

«Έχουμε πλέον καταλήξει, από κοινού και σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, σε μια νέα, αναβαθμισμένη επενδυτική συμφωνία που, με την επικύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα αποτελέσει τον οδηγό για την βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, και θα στείλει ένα ισχυρό σήμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και πολλά υποσχόμενος προορισμός για την άνθιση κορυφαίων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Μαζί, δημιουργούμε μία ισχυρή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την μέγιστη υπευθυνότητα και ασφάλεια προς τους ανθρώπους μας, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον.».

Τα κύρια οφέλη της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας

Τα οφέλη που προκύπτουν από το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας κατά τη διάρκεια ζωής τους, είναι τα εξής:

 • $1,9 δισ. επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας.
 • 1.400 νέεςθέσεις εργασίας και επιπλέον 900 κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών – Συνολικά 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας· 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη.
 • €2 δισ. έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο (φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, μεταλλευτικά δικαιώματα).
 • 191+ εκ. έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική κοινωνία – 10% αύξηση των τελών από τα ισχύοντα στον μεταλλευτικό κλάδο και υπολογισμός των στην συνολική ποσότητα των περιεχομένων μετάλλων.
 • €3,5 δισ. εκτιμώμενηαξία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές.
 • €70 εκ. για έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης,
  σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.
 • Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου στις Σκουριές με τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική (BAT) της Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και άλλων βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Επέκταση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων σε 25+ έτη από 18.

Τα επόμενα βήματα για το έργο των Σκουριών

Η εταιρεία δρομολογεί βασικές τεχνικές εργασίες στο έργο των Σκουριών, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων εργασιών στον σχεδιασμό του έργου και αναθεωρήσεις στη μελέτη σκοπιμότητας για την εκτίμηση του ύψους των απαιτούμενων επενδύσεων. Έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος ο φάκελος για την έγκριση της εφαρμογής της μεθόδου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και η έγκριση αναμένεται με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλου από το αρμόδιο υπουργείο. Επιπλέον, εξελίσσεται η διερεύνηση για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης στο έργο των Σκουριών. Μόλις ξεκινήσουν εκ νέου, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2,5 χρόνια.

Σχετικά με το έργο των Σκουριών

Το έργο των  Σκουριών αφορά στην εκμετάλλευση του υψηλής ποιότητας πορφυριτικού κοιτάσματος χρυσού-χαλκού, που επί του παρόντος είναι κατά το ήμισυ κατασκευασμένο και βρίσκεται σε καθεστώς συντήρησης. Το έργο αναμένεται να λειτουργήσει για περίπου 23 χρόνια με βάση τα τρέχοντα αποθέματα, αρχικά ως συνδυασμός επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης, και στην συνέχεια αποκλειστικά με υπόγεια εκμετάλλευση.

Για να περιηγηθείτε ψηφιακά στο έργο των Σκουριών, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://vrify.com/explore/projects/45/sites/3147.

Σχετικά με το Μεταλλείο Ολυμπιάδας

Η Ολυμπιάδα είναι ένα μεταλλείο χρυσού-αργύρου-μολύβδου-ψευδαργύρου, το οποίο η Eldorado εκσυγχρόνισε και έθεσε εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία στα τέλη του 2017. Το μεταλλείο παρήγαγε πάνω από 58.000 ουγγιές χρυσού το 2020, ενώ ο τρέχων σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει αύξηση της παραγωγής σε περίπου 65.000 και 70.000 ουγγιές χρυσού ετησίως έως το 2023. Βάσει των σημερινών αποθεμάτων, το Μεταλλείο Ολυμπιάδας έχει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 21 ετών.

Για να περιηγηθείτε ψηφιακά στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://vrify.com/explore/projects/75/sites/3145.

521 thoughts on “Η Ελληνικός Χρυσός υπογράφει Νέα Επενδυτική Συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας

 1. Pingback: stromectol mg
 2. Pingback: Anonymous
 3. Pingback: Anonymous
 4. Pingback: ivermectin uk
 5. Pingback: ivermectin online
 6. Pingback: ivermectin uk
 7. Pingback: tadalafil online
 8. Pingback: generic for cialis
 9. Pingback: stromectol cream
 10. Pingback: viagra uten resept
 11. Pingback: ivermectin 1%
 12. Pingback: how to take cialis
 13. Pingback: cialis cost
 14. Pingback: buy viagra online
 15. Pingback: cialis dosage
 16. Pingback: merck fda
 17. Pingback: generic cialis
 18. Pingback: cialis best price
 19. Pingback: top online casinos
 20. Pingback: cheap cialis india
 21. Pingback: stromectol tab
 22. Pingback: cialis 20mg online
 23. Pingback: viagra online
 24. Pingback: cialis generic
 25. Pingback: stromectol
 26. Pingback: stromectol 0.1
 27. Pingback: generic cialis
 28. Pingback: ivermectin 3mg
 29. Pingback: lasix 30 mg
 30. Pingback: ivermectin uk buy
 31. Pingback: ivermectin drug
 32. Pingback: bahis siteleri
 33. Pingback: A片
 34. Pingback: madridbet
 35. Pingback: madridbet
 36. Pingback: madridbet
 37. Pingback: grandpashabet
 38. Pingback: madridbet
 39. Pingback: Meritking
 40. Pingback: Reba Fleurantin
 41. Pingback: kahve oyun
 42. Pingback: okey oyna
 43. Pingback: Cory Chase
 44. Pingback: Lila Lovely BBW
 45. Pingback: valentines gift
 46. Pingback: valentine gift
 47. Pingback: organic bee sting
 48. Pingback: Click Here
 49. Pingback: Click Here
 50. Pingback: Click Here
 51. Pingback: Click Here
 52. Pingback: Click Here
 53. Pingback: Click Here
 54. Pingback: Click Here
 55. Pingback: Click Here
 56. Pingback: Click Here
 57. Pingback: Click Here
 58. Pingback: Click Here
 59. Pingback: Click Here
 60. Pingback: Click Here
 61. Pingback: Click Here
 62. Pingback: Click Here
 63. Pingback: Click Here
 64. Pingback: Click Here
 65. Pingback: Click Here
 66. Pingback: moveit studio
 67. Pingback: moveit studio
 68. Pingback: Click Here
 69. Pingback: Click Here
 70. Pingback: Click Here
 71. Pingback: Click Here
 72. Pingback: Click Here
 73. Pingback: Click Here
 74. Pingback: Click Here
 75. Pingback: Click Here
 76. Pingback: Click Here
 77. Pingback: Click Here
 78. Pingback: Click Here
 79. Pingback: Click Here
 80. Pingback: Click Here
 81. Pingback: Click Here
 82. Pingback: Click Here
 83. Pingback: Click Here
 84. Pingback: Click Here
 85. Pingback: Click Here
 86. Pingback: Click Here
 87. Pingback: Click Here
 88. Pingback: Click Here
 89. Pingback: Click Here
 90. Pingback: Click Here
 91. Pingback: Click Here
 92. Pingback: Click Here
 93. Pingback: Click Here
 94. Pingback: Click Here
 95. Pingback: Click Here
 96. Pingback: Click Here
 97. Pingback: Click Here
 98. Pingback: Click Here
 99. Pingback: Click Here
 100. Pingback: make money online
 101. Pingback: Click Here
 102. Pingback: Click Here
 103. Pingback: Click Here
 104. Pingback: Click Here
 105. Pingback: Click Here
 106. Pingback: Click Here
 107. Pingback: Click Here
 108. Pingback: Click Here
 109. Pingback: Click Here
 110. Pingback: Click Here
 111. Pingback: premium-domains
 112. Pingback: domain-name
 113. Pingback: gym wear
 114. Pingback: realtor advertise
 115. Pingback: Google reviews
 116. Pingback: 2023 Books
 117. Pingback: dead people
 118. Pingback: death redcords
 119. Pingback: IRA Empire
 120. Pingback: Chirurgie Tunisie
 121. Pingback: Chirurgie Tunisie
 122. Pingback: meritking
 123. Pingback: Career services
 124. Pingback: Innovation
 125. Pingback: Finance research
 126. Pingback: Governance
 127. Pingback: Academic Advising
 128. Pingback: Dr. Khaled Azazy
 129. Pingback: Refereed articles
 130. Pingback: Grading System
 131. Pingback: Machine Learning
 132. Pingback: fue
 133. Pingback: FUE
 134. Pingback: Pharmacognos
 135. Pingback: Dental Medicine
 136. Pingback: IT Professionals
 137. Pingback: Prof. Ebada Sarhan
 138. Pingback: Protocol
 139. Pingback: Luce lineare LED
 140. Pingback: pec-deck
 141. Pingback: kerassentials
 142. Pingback: Fiverr Earn
 143. Pingback: Fiverr Earn
 144. Pingback: Fiverr Earn
 145. Pingback: fiverrearn.com
 146. Pingback: fiverrearn.com
 147. Pingback: fiverrearn.com
 148. Pingback: fiverrearn.com
 149. Pingback: fiverrearn.com
 150. Pingback: fiverrearn.com
 151. Pingback: fiverrearn.com
 152. Pingback: fiverrearn.com
 153. Pingback: fiverrearn.com
 154. Pingback: fiverrearn.com
 155. Pingback: Freight Broker
 156. Pingback: livpure buy
 157. Pingback: fiverrearn.com
 158. Pingback: fiverrearn.com
 159. Pingback: fiverrearn.com
 160. Pingback: french bulldog
 161. Pingback: fiverrearn.com
 162. Pingback: fiverrearn.com
 163. Pingback: fiverrearn.com
 164. Pingback: morkie poo
 165. Pingback: bernedoodle
 166. Pingback: exotic bully
 167. Pingback: isla mujeres
 168. Pingback: jute rugs
 169. Pingback: Digital Marketing
 170. Pingback: crypto news
 171. Pingback: viet travel
 172. Pingback: greek life jewelry
 173. Pingback: clima hoy ny
 174. Pingback: brindle frenchie
 175. Pingback: Cash for phones
 176. Pingback: technology
 177. Pingback: future university
 178. Pingback: future university
 179. Pingback: future university
 180. Pingback: future university
 181. Pingback: j’adore cowboys
 182. Pingback: rtp slot gacor
 183. Pingback: seo
 184. Pingback: seo company tampa
 185. Pingback: frenchie puppies
 186. Pingback: Fiverr
 187. Pingback: Fiverr
 188. Pingback: FiverrEarn
 189. Pingback: french bulldog
 190. Pingback: grey bulldog
 191. Pingback: frenchies texas
 192. Pingback: six sigma
 193. Pingback: Warranty
 194. Pingback: Piano transport
 195. Pingback: FUE
 196. Pingback: FUE
 197. Pingback: FUE
 198. Pingback: FUE
 199. Pingback: FUE
 200. Pingback: FUE
 201. Pingback: Moving company
 202. Pingback: Furniture handling
 203. Pingback: Secure storage
 204. Pingback: FiverrEarn
 205. Pingback: FiverrEarn
 206. Pingback: FiverrEarn
 207. Pingback: FiverrEarn
 208. Pingback: FiverrEarn
 209. Pingback: FiverrEarn
 210. Pingback: Coach
 211. Pingback: FiverrEarn
 212. Pingback: FiverrEarn
 213. Pingback: pupuk cair terbaik
 214. Pingback: partners
 215. Pingback: quietumplus
 216. Pingback: french bulldog
 217. Pingback: FiverrEarn
 218. Pingback: FiverrEarn
 219. Pingback: FiverrEarn
 220. Pingback: FiverrEarn
 221. Pingback: FiverrEarn
 222. Pingback: live sex cams
 223. Pingback: live sex cams
 224. Pingback: live sex cams
 225. Pingback: FiverrEarn
 226. Pingback: FiverrEarn
 227. Pingback: FiverrEarn
 228. Pingback: FiverrEarn
 229. Pingback: FiverrEarn
 230. Pingback: FiverrEarn
 231. Pingback: FiverrEarn
 232. Pingback: FiverrEarn
 233. Pingback: FiverrEarn
 234. Pingback: FiverrEarn
 235. Pingback: FiverrEarn
 236. Pingback: FiverrEarn
 237. Pingback: FiverrEarn
 238. Pingback: FiverrEarn
 239. Pingback: FiverrEarn
 240. Pingback: FiverrEarn
 241. Pingback: FiverrEarn
 242. Pingback: FiverrEarn
 243. Pingback: FiverrEarn
 244. Pingback: FiverrEarn
 245. Pingback: FiverrEarn
 246. Pingback: FiverrEarn
 247. Pingback: FiverrEarn
 248. Pingback: FiverrEarn
 249. Pingback: Natural
 250. Pingback: graphic design
 251. Pingback: Slot Online
 252. Pingback: Slot Thailand
 253. Pingback: Kuliah Termurah
 254. Pingback: FiverrEarn
 255. Pingback: FiverrEarn
 256. Pingback: FiverrEarn
 257. Pingback: FiverrEarn
 258. Pingback: FiverrEarn
 259. Pingback: pure neuro scam
 260. Pingback: biovanish legit
 261. Pingback: fullersears.com
 262. Pingback: canine probiotics
 263. Pingback: grandpashabet
 264. Pingback: live sex cams
 265. Pingback: live sex cams
 266. Pingback: live sex cams
 267. Pingback: live sex cams
 268. Pingback: live sex cams
 269. Pingback: Freeze dried
 270. Pingback: frt trigger
 271. Pingback: grandpashabet
 272. Pingback: 늑대닷컴
 273. Pingback: Turnamen slot
 274. Pingback: One Peace AMV
 275. Pingback: nangs near me
 276. Pingback: superslot
 277. Pingback: allgame
 278. Pingback: 918kiss
 279. Pingback: หวย24
 280. Pingback: Best toner
 281. Pingback: bulldog in clothes
 282. Pingback: pg slot
 283. Pingback: child porn
 284. Pingback: AI Lawyer
 285. Pingback: cybersécurité
 286. Pingback: Raahe Guide
 287. Pingback: Raahe Guide
 288. Pingback: game slot
 289. Pingback: resort lake placid
 290. Pingback: megagame
 291. Pingback: 44 mag ammo
 292. Pingback: 6.5 grendel ammo
 293. Pingback: weight loss
 294. Pingback: duromine
 295. Pingback: sicarios madrid
 296. Pingback: SaaS Attorney
 297. Pingback: itsMasum.Com
 298. Pingback: itsMasum.Com
 299. Pingback: itsMasum.Com
 300. Pingback: Skywhip tanks
 301. Pingback: Plombier Tours
 302. Pingback: more
 303. Pingback: itsmasum.com
 304. Pingback: itsmasum.com
 305. Pingback: freechat now
 306. Pingback: lesbian chat
 307. Pingback: itsmasum.com
 308. Pingback: itsmasum.com
 309. Pingback: child porn
 310. Pingback: joker gaming
 311. Pingback: phoenix jobs
 312. Pingback: london career hub
 313. Pingback: child porn
 314. Pingback: child porn
 315. Pingback: child porn
 316. Pingback: amateur webcams
 317. Pingback: free sex webcams
 318. Pingback: Kampus Ternama
 319. Pingback: spinco
 320. Pingback: 918kiss

Comments are closed.