Επιταγές

Τι θα ισχύσει με τις προθεσμίες για επιταγές

Τράπεζες

Με το άρθρο 35 του Νόμου 4753/2020 (ΦΕΚ Α’ 227) προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία πληρωμής από 18.11.2020 μέχρι 31.12.2020) κατά 75 ημέρες.

Καθώς η διάταξη του Νόμου 4753/2020 και η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1259 της 27ης Νοεμβρίου 2020 (ΦΕΚ Β’ 5250) που την εξειδικεύει, αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων προσώπων, που μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής ρυθμίσεως, και θέτει προθεσμία έξι εργασίμων ημερών για τη συναφή δήλωση αυτών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

300 thoughts on “Τι θα ισχύσει με τις προθεσμίες για επιταγές

 1. Pingback: Reba Fleurantin
 2. Pingback: Beverly Bultron
 3. Pingback: Lila Lovely BBW
 4. Pingback: MILFCity
 5. Pingback: domain-names
 6. Pingback: valentine gift
 7. Pingback: sleep lotion
 8. Pingback: Click Here
 9. Pingback: Click Here
 10. Pingback: Click Here
 11. Pingback: Click Here
 12. Pingback: Click Here
 13. Pingback: Click Here
 14. Pingback: Click Here
 15. Pingback: Click Here
 16. Pingback: Click Here
 17. Pingback: Click Here
 18. Pingback: Click Here
 19. Pingback: Click Here
 20. Pingback: Click Here
 21. Pingback: Click Here
 22. Pingback: Click Here
 23. Pingback: Click Here
 24. Pingback: Click Here
 25. Pingback: Click Here
 26. Pingback: Click Here
 27. Pingback: Click Here
 28. Pingback: Click Here
 29. Pingback: Click Here
 30. Pingback: Click Here
 31. Pingback: Click Here
 32. Pingback: Click Here
 33. Pingback: Click Here
 34. Pingback: Click Here
 35. Pingback: Click Here
 36. Pingback: Click Here
 37. Pingback: Click Here
 38. Pingback: Click Here
 39. Pingback: Click Here
 40. Pingback: Click Here
 41. Pingback: Click Here
 42. Pingback: Click Here
 43. Pingback: Click Here
 44. Pingback: Click Here
 45. Pingback: Click Here
 46. Pingback: Click Here
 47. Pingback: Click Here
 48. Pingback: Click Here
 49. Pingback: Click Here
 50. Pingback: Click Here
 51. Pingback: Click Here
 52. Pingback: Click Here
 53. Pingback: Click Here
 54. Pingback: Click Here
 55. Pingback: Click Here
 56. Pingback: Click Here
 57. Pingback: Click Here
 58. Pingback: Click Here
 59. Pingback: Click Here
 60. Pingback: Click Here
 61. Pingback: Click Here
 62. Pingback: Click Here
 63. Pingback: Click Here
 64. Pingback: Click Here
 65. Pingback: Click Here
 66. Pingback: Click Here
 67. Pingback: Click Here
 68. Pingback: Click Here
 69. Pingback: Click Here
 70. Pingback: Click Here
 71. Pingback: Click Here
 72. Pingback: Click Here
 73. Pingback: domain-names
 74. Pingback: comic Leggings
 75. Pingback: Google reviews
 76. Pingback: 2023 Books
 77. Pingback: obituaries
 78. Pingback: rip
 79. Pingback: burial place
 80. Pingback: online memorial
 81. Pingback: IRA Empire
 82. Pingback: Chirurgie Tunisie
 83. Pingback: Chirurgie Tunisie
 84. Pingback: Academic programs
 85. Pingback: MBA degree Cairo
 86. Pingback: Finance courses
 87. Pingback: Magnetic stirrers
 88. Pingback: pH Meters
 89. Pingback: Credit Hour System
 90. Pingback: Student Success
 91. Pingback: efficiency
 92. Pingback: fue
 93. Pingback: contact fue
 94. Pingback: public attitudes
 95. Pingback: Pharmacy's PHD
 96. Pingback: pannelli luci led
 97. Pingback: pull ups
 98. Pingback: machine ischio
 99. Pingback: leanbiome
 100. Pingback: kerassentials
 101. Pingback: Fiverr Earn
 102. Pingback: Fiverr Earn
 103. Pingback: Fiverr Earn
 104. Pingback: Fiverr Earn
 105. Pingback: Fiverr Earn
 106. Pingback: Fiverr Earn
 107. Pingback: Fiverr Earn
 108. Pingback: Fiverr Earn
 109. Pingback: Fiverr Earn
 110. Pingback: Fiverr Earn
 111. Pingback: led controsoffitto
 112. Pingback: Lampade HOOLED
 113. Pingback: fiverrearn.com
 114. Pingback: fiverrearn.com
 115. Pingback: fiverrearn.com
 116. Pingback: fiverrearn.com
 117. Pingback: cortexi buy
 118. Pingback: ikaria juice buy
 119. Pingback: fiverrearn.com
 120. Pingback: fiverrearn.com
 121. Pingback: fiverrearn.com
 122. Pingback: fiverrearn.com
 123. Pingback: fiverrearn.com
 124. Pingback: chocolate frenchie
 125. Pingback: fluffy frenchie
 126. Pingback: designer dogs
 127. Pingback: seo in Canada
 128. Pingback: isla mahara
 129. Pingback: bitcoin
 130. Pingback: swimsuit
 131. Pingback: best mobile phone
 132. Pingback: technology
 133. Pingback: future university
 134. Pingback: future university
 135. Pingback: future university
 136. Pingback: future university
 137. Pingback: future university
 138. Pingback: bandeau set
 139. Pingback: agen multisbo
 140. Pingback: frenchie puppies
 141. Pingback: grey frenchie
 142. Pingback: Warranty
 143. Pingback: Piano trading
 144. Pingback: FUE
 145. Pingback: FUE
 146. Pingback: FUE
 147. Pingback: FUE
 148. Pingback: FUE
 149. Pingback: Moving trucks
 150. Pingback: Furniture handling
 151. Pingback: FiverrEarn
 152. Pingback: FiverrEarn
 153. Pingback: FiverrEarn
 154. Pingback: Fiverr.Com
 155. Pingback: Fiverr.Com
 156. Pingback: FiverrEarn
 157. Pingback: FiverrEarn
 158. Pingback: FiverrEarn
 159. Pingback: FiverrEarn
 160. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.