Metalleia-hellenic-gold

Γιατί η περιβαλλοντική διαχείριση και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μονόδρομος για τη μεταλλευτική δραστηριότητα

Νέα

Μονόδρομος για να υπάρξει η οποιαδήποτε μεταλλευτική δραστηριότητα τον 21ο αιώνα θεωρείται πλέον η υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση και ταυτόχρονα η προσήλωση στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Για αυτό ακριβώς το λόγο, για την Ελληνικός Χρυσός, η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα ξεπερνά κατά πολύ τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την προστασία του οικοσυστήματος στην περιοχή που δραστηριοποιείται στη Χαλκιδική.

Τι σημαίνει όμως υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα στην πράξη; Συγκριμένα, οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς και οι τεχνολογίες και μέθοδοι που χρησιμοποιεί: α) βασίζονται απαρέγκλιτα στην αρχή της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης, β) διέπονται από τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας, γ) αξιοποιούν υπεύθυνα την υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία που προσφέρει η προηγμένη μεταλλευτική επιχειρηματικότητα μέσω της μητρικής εταιρίας Eldorado Gold, δ) εφαρμόζουν πιστά το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, συχνά ξεπερνώντας ακόμα και τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, με μεγάλες επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ – VIRTUAL TOURS ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ:

Αντίστοιχα, αναφορικά με το περιβάλλον, η πολιτική της Ελληνικός Χρυσός βασίζεται στη διαρκή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ξεδιπλώνεται μέσω μιας σειράς σημαντικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε λίγα μεταλλεία παγκοσμίως, όπως:

 • Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Η Ελληνικός Χρυσός σχεδίασε και εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μετρά 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, την επίδοση των λειτουργιών της εταιρίας σε 12 περιβαλλοντικές παραμέτρους εντός και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, καθιστώντας την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της ΒΑ Χαλκιδικής υπεύθυνη και βιώσιμη.

 • Παράλληλη Αποκατάσταση – μέριμνα για την πλήρη επαναφορά της γης με το βλέμμα στην μετα-μεταλλευτική εποχή

Θα πρέπει να σημειωθεί πως δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό των έργων της εταιρείας είναι η αρχή της παράλληλης αποκατάστασης, δηλαδή, η επαναφορά της γης στην πρότερή της κατάσταση, αμέσως μετά το τέλος κάθε μεταλλευτικής εργασίας. Επιπλέον, από την πρώτη στιγμή, υπήρξε συστηματική μέριμνα για την αποκατάσταση και εξυγίανση της γης από το συνολικό αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας (περίοδος 1960-1995), προκειμένου το φυσικό τοπίο να παραδοθεί άρτιο στην τοπική κοινωνία όταν η μεταλλευτική αξιοποίηση ολοκληρωθεί. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνικός Χρυσός έχει διαμορφώσει ένα φυτώριο έκτασης 150.000 τ.μ. σε μία περιοχή που στο παρελθόν αποτελούσε χώρο απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, καλλιεργώντας περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης. Στην Ολυμπιάδα, έχουν ήδη απομακρυνθεί πάνω από 3 εκ. τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα ενώ ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300.000 τ.μ., με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα €100 εκατ.

 • Βέλτιστες Πρακτικές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, βασισμένες στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, όπως:

 • Ξηρή απόθεση για ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά φιλική αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων, με σημαντική εξοικονόμηση νερού και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά 40%. Η προηγμένη αυτή μέθοδος επιτρέπει το ασφαλές «σφράγισμα» των καταλοίπων μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας, και την φύτευση βλάστησης, επιτυγχάνοντας ολοκληρωμένη αποκατάσταση της γης και αρμονική ενσωμάτωση με το περιβάλλον φυσικό τοπίο.
 • Λιθογόμωση:  η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των στερεών καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας στο ίδιο το μεταλλείο
 • Προηγμένα συστήματα διαχείρισης υδάτων με επαναχρησιμοποίηση των νερών στην παραγωγική διαδικασία και σε άλλες χρήσεις όπως νερό ποτίσματος στο φυτώριο ή υδροσπορά στα έργα αποκατάστασης
 • Συγκομιδή και κομποστοποίηση των πράσινων και κηπευτικών αποβλήτων του Δήμου Αριστοτέλη για την επαναχρησιμοποίησή τους ως εδαφοβελτιωτικά υλικά

447 thoughts on “Γιατί η περιβαλλοντική διαχείριση και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μονόδρομος για τη μεταλλευτική δραστηριότητα

 1. Pingback: Reba Fleurantin
 2. Pingback: Reba Fleurantin
 3. Pingback: MILFCity
 4. Pingback: valentine gift
 5. Pingback: valentines gift
 6. Pingback: foot cream
 7. Pingback: Click Here
 8. Pingback: Click Here
 9. Pingback: Click Here
 10. Pingback: Click Here
 11. Pingback: Click Here
 12. Pingback: Click Here
 13. Pingback: Click Here
 14. Pingback: Click Here
 15. Pingback: Click Here
 16. Pingback: Click Here
 17. Pingback: Click Here
 18. Pingback: Click Here
 19. Pingback: Click Here
 20. Pingback: Click Here
 21. Pingback: Click Here
 22. Pingback: Click Here
 23. Pingback: Click Here
 24. Pingback: Click Here
 25. Pingback: Click Here
 26. Pingback: Click Here
 27. Pingback: Click Here
 28. Pingback: Space ROS
 29. Pingback: Click Here
 30. Pingback: Click Here
 31. Pingback: Click Here
 32. Pingback: Click Here
 33. Pingback: Click Here
 34. Pingback: Click Here
 35. Pingback: Click Here
 36. Pingback: Click Here
 37. Pingback: Click Here
 38. Pingback: Click Here
 39. Pingback: Click Here
 40. Pingback: Click Here
 41. Pingback: Click Here
 42. Pingback: Click Here
 43. Pingback: Click Here
 44. Pingback: Click Here
 45. Pingback: Click Here
 46. Pingback: Click Here
 47. Pingback: Click Here
 48. Pingback: Click Here
 49. Pingback: Click Here
 50. Pingback: Click Here
 51. Pingback: Click Here
 52. Pingback: Click Here
 53. Pingback: Click Here
 54. Pingback: Click Here
 55. Pingback: Click Here
 56. Pingback: Click Here
 57. Pingback: Click Here
 58. Pingback: Click Here
 59. Pingback: Click Here
 60. Pingback: Click Here
 61. Pingback: Click Here
 62. Pingback: Click Here
 63. Pingback: Click Here
 64. Pingback: Refer and Earn
 65. Pingback: Click Here
 66. Pingback: Click Here
 67. Pingback: Click Here
 68. Pingback: Click Here
 69. Pingback: Click Here
 70. Pingback: Click Here
 71. Pingback: Click Here
 72. Pingback: Click Here
 73. Pingback: Click Here
 74. Pingback: Click Here
 75. Pingback: Click Here
 76. Pingback: Click Here
 77. Pingback: domain
 78. Pingback: running bottoms
 79. Pingback: Google reviews
 80. Pingback: 2023 Books
 81. Pingback: search dececased
 82. Pingback: birth records
 83. Pingback: rip
 84. Pingback: IRA Empire
 85. Pingback: Chirurgie Tunisie
 86. Pingback: Private university
 87. Pingback: Faculty expertise
 88. Pingback: fue
 89. Pingback: political economy
 90. Pingback: Young Arab Voices
 91. Pingback: pH Meters
 92. Pingback: grants
 93. Pingback: Life-long learners
 94. Pingback: Institutions
 95. Pingback: Rota evaporators
 96. Pingback: Immunizations
 97. Pingback: System Analysts
 98. Pingback: fue
 99. Pingback: pannello led
 100. Pingback: boxe philippine
 101. Pingback: ikaria juice
 102. Pingback: prodentim
 103. Pingback: Fiverr Earn
 104. Pingback: Fiverr Earn
 105. Pingback: Fiverr Earn
 106. Pingback: Fiverr Earn
 107. Pingback: Fiverr Earn
 108. Pingback: Fiverr Earn
 109. Pingback: Fiverr Earn
 110. Pingback: Fiverr Earn
 111. Pingback: fiverrearn.com
 112. Pingback: fiverrearn.com
 113. Pingback: fiverrearn.com
 114. Pingback: fiverrearn.com
 115. Pingback: fiverrearn.com
 116. Pingback: fiverrearn.com
 117. Pingback: fiverrearn.com
 118. Pingback: fiverrearn.com
 119. Pingback: glucotrust buy
 120. Pingback: flatbed broker
 121. Pingback: ikaria juice buy
 122. Pingback: TLI
 123. Pingback: fiverrearn.com
 124. Pingback: clima para mañana
 125. Pingback: fiverrearn.com
 126. Pingback: fiverrearn.com
 127. Pingback: fiverrearn.com
 128. Pingback: fiverrearn.com
 129. Pingback: fiverrearn.com
 130. Pingback: fiverrearn.com
 131. Pingback: texas heeler
 132. Pingback: micro bully
 133. Pingback: jute vs sisal rug
 134. Pingback: seo in Malaysia
 135. Pingback: isla mahara
 136. Pingback: pied frenchie
 137. Pingback: bitcoin
 138. Pingback: viet travel
 139. Pingback: sorority jewelry
 140. Pingback: clima hoy ny
 141. Pingback: top Samsung phones
 142. Pingback: future university
 143. Pingback: future university
 144. Pingback: future university
 145. Pingback: future university
 146. Pingback: future university
 147. Pingback: frenchie ring
 148. Pingback: slot nexus
 149. Pingback: bulldogs puppy
 150. Pingback: Fiverr.Com
 151. Pingback: Fiverr.Com
 152. Pingback: grey bulldog
 153. Pingback: Warranty
 154. Pingback: FUE
 155. Pingback: FUE
 156. Pingback: FUE
 157. Pingback: FUE
 158. Pingback: FUE
 159. Pingback: Packing materials
 160. Pingback: MB Removals
 161. Pingback: FiverrEarn
 162. Pingback: FiverrEarn
 163. Pingback: FiverrEarn
 164. Pingback: Fiverr
 165. Pingback: FiverrEarn
 166. Pingback: FiverrEarn
 167. Pingback: FiverrEarn
 168. Pingback: FiverrEarn
 169. Pingback: FiverrEarn
 170. Pingback: Coach
 171. Pingback: FiverrEarn
 172. Pingback: pupuk
 173. Pingback: pupuk cair terbaik
 174. Pingback: partners
 175. Pingback: prodentim
 176. Pingback: endopump website
 177. Pingback: Political Theory
 178. Pingback: flowforce
 179. Pingback: revive daily
 180. Pingback: frenchie stud
 181. Pingback: Predictions
 182. Pingback: FiverrEarn
 183. Pingback: FiverrEarn
 184. Pingback: FiverrEarn
 185. Pingback: live sex cams
 186. Pingback: live sex cams
 187. Pingback: live sex cams
 188. Pingback: FiverrEarn
 189. Pingback: FiverrEarn
 190. Pingback: FiverrEarn
 191. Pingback: FiverrEarn
 192. Pingback: FiverrEarn
 193. Pingback: FiverrEarn
 194. Pingback: FiverrEarn
 195. Pingback: FiverrEarn
 196. Pingback: FiverrEarn
 197. Pingback: FiverrEarn
 198. Pingback: FiverrEarn
 199. Pingback: FiverrEarn
 200. Pingback: FiverrEarn
 201. Pingback: FiverrEarn
 202. Pingback: FiverrEarn
 203. Pingback: FiverrEarn
 204. Pingback: FiverrEarn
 205. Pingback: FiverrEarn
 206. Pingback: FiverrEarn
 207. Pingback: FiverrEarn
 208. Pingback: FiverrEarn
 209. Pingback: FiverrEarn
 210. Pingback: FiverrEarn
 211. Pingback: filmebi qartulad
 212. Pingback: A2 Milk
 213. Pingback: seo company texas
 214. Pingback: what is seo
 215. Pingback: wix seo services
 216. Pingback: pharmacy
 217. Pingback: graphic design
 218. Pingback: Kuliah Termurah
 219. Pingback: FiverrEarn
 220. Pingback: FiverrEarn
 221. Pingback: FiverrEarn
 222. Pingback: FiverrEarn
 223. Pingback: FiverrEarn
 224. Pingback: FiverrEarn
 225. Pingback: FiverrEarn
 226. Pingback: FiverrEarn
 227. Pingback: cheap sex cams
 228. Pingback: fullersears.com
 229. Pingback: fullersears.com
 230. Pingback: fullersears.com
 231. Pingback: french bulldog
 232. Pingback: live sex cams
 233. Pingback: live sex cams
 234. Pingback: freeze dried
 235. Pingback: rare breed-trigger
 236. Pingback: juicios fiscales
 237. Pingback: Alienlabs Gelato
 238. Pingback: 늑대닷컴
 239. Pingback: Slot online mobile
 240. Pingback: One Peace AMV
 241. Pingback: nangs sydney
 242. Pingback: superslot
 243. Pingback: allgame
 244. Pingback: 918kiss
 245. Pingback: หวย24
 246. Pingback: Organic skincare
 247. Pingback: pg slot
 248. Pingback: cybersécurité
 249. Pingback: Raahe Guide
 250. Pingback: Raahe Guide
 251. Pingback: Life Coach Chelsea
 252. Pingback: megagame
 253. Pingback: apply evisa online
 254. Pingback: 17 wsm
 255. Pingback: 6.5 prc ammo
 256. Pingback: ozempic
 257. Pingback: sicarios madrid
 258. Pingback: itsMasum.Com
 259. Pingback: itsMasum.Com
 260. Pingback: itsMasum.Com
 261. Pingback: itsMasum.Com
 262. Pingback: itsMasum.Com
 263. Pingback: Skywhip tanks
 264. Pingback: itsmasum.com
 265. Pingback: itsmasum.com
 266. Pingback: online chat
 267. Pingback: talkeithstranger
 268. Pingback: kids chat
 269. Pingback: itsmasum.com
 270. Pingback: itsmasum.com
 271. Pingback: stockholm jobs
 272. Pingback: austin jobs
 273. Pingback: london jobs

Comments are closed.