Η ιστοσελίδα MoneyGuru.gr είναι μια πύλη ενημέρωσης και παροχής συμβουλών για καθημερινά οικονομικά θέματα. Η ομάδα του Money Guru αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους, τραπεζικά και ασφαλιστικά στελέχη με εξειδικευμένη γνώση σε οικονομικά ζητήματα.

Στις σελίδες του MoneyGuru.gr οι επισκέπτες βρίσκουν καθημερινή, έγκυρη ενημέρωση για οικονομικά θέματα, ενώ παράλληλα έχουν πρόσβαση σε συμβουλές και αναλύσεις για ζητήματα που τους αφορούν άμεσα.

Ο MoneyGuru.gr προσφέρει πρωτογενή θέματα για τις τραπεζικές συναλλαγές, την εφορία, τις ασφάλειες και πληροφορεί τους επισκέπτες για όλα τα θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την οικονομική τους κατάσταση.

Επιπλέον, οι επισκέπτες του MoneyGuru.gr έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από εργαλεία, που τους επιτρέπουν να υπολογίζουν άμεσα και με ακρίβεια μια σειρά από οικονομικές τους συναλλαγές ή δοσοληψίες με τις τράπεζες, την εφορία, το ευρύτερο δημόσιο ή την ασφαλιστική τους εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Money Guru, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.